Заявка за оферта за редуктор

Може да използвате тази бланка, за да получите възможно най-бързо, лесно и точно оферта за нов редуктор или мотор-редуктор, които да заместят вече съществуващ.

https://docs.google.com/document/d/1Gh-K8NTBQM3mM5M6kOnhaRTy25sclw9NNpnYodF79pk/edit?usp=sharing

MAS или WG20 – двете серии от редуктори на WATT-DRIVE

Серия MAS на WATT-DRIVE са оригиналните редуктори, разработвани в Австрия от създаването на Завода през 1972 година.

Серия WG20 на WEG, се произвежда в същия Завод в Австрия, но е разработена след придобиването на WATT-DRIVE от WEG през 2010 година.

Въпреки че, производството на редукторите се случва единствено и само в завода в Австрия, редукторите WATT-DRIVE са широко разпространени по целия свят и сроковете за доставка за изключително кратки, благодарение на центровете за сглобяване, като нашия в Пловдив, в който се сглобяват редукторите от серията MAS.

WG20 се сглобяват единствено в дъщерните фирми на WEG.

Изработка на редуктор със специален вал

Когато има нужда от редуктор със специален диаметър на вала, трябва да се вземе предвид, че срокът за производство се удължава и може да стигне до 8 седмици.

За редукторите под 90 градуса и редукторите с успоредни оси посочените стойности се отнасят за кухия вал.

За съосните редуктори става въпрос за изходящия вал

Самозадържане и въртене на обратно

Ако трябва да се отговори просто, дали червяен или съосен може ли да работи един редуктор на обратно:

  • Червячна предавка не може да се задвижва от червячното колело, а само от червячния вал
  • Предавката с цилиндрични зъбни колела – може да се задвижва и от двете страни.

Read more