Заявка за оферта за редуктор

Може да използвате тази бланка, за да получите възможно най-бързо, лесно и точно оферта за нов редуктор или мотор-редуктор, които да заместят вече съществуващ.

https://docs.google.com/document/d/1Gh-K8NTBQM3mM5M6kOnhaRTy25sclw9NNpnYodF79pk/edit?usp=sharing