MAS или WG20 – двете серии от редуктори на WATT-DRIVE

Серия MAS на WATT-DRIVE са оригиналните редуктори, разработвани в Австрия от създаването на Завода през 1972 година.

Серия WG20 на WEG, се произвежда в същия Завод в Австрия, но е разработена след придобиването на WATT-DRIVE от WEG през 2010 година.

Въпреки че, производството на редукторите се случва единствено и само в завода в Австрия, редукторите WATT-DRIVE са широко разпространени по целия свят и сроковете за доставка за изключително кратки, благодарение на центровете за сглобяване, като нашия в Пловдив, в който се сглобяват редукторите от серията MAS.

WG20 се сглобяват единствено в дъщерните фирми на WEG.