Изработка на редуктор със специален вал

Когато има нужда от редуктор със специален диаметър на вала, трябва да се вземе предвид, че срокът за производство се удължава и може да стигне до 8 седмици.

За редукторите под 90 градуса и редукторите с успоредни оси посочените стойности се отнасят за кухия вал.

За съосните редуктори става въпрос за изходящия вал