Самозадържане и въртене на обратно

Ако трябва да се отговори просто, дали червяен или съосен може ли да работи един редуктор на обратно:

  • Червячна предавка не може да се задвижва от червячното колело, а само от червячния вал
  • Предавката с цилиндрични зъбни колела – може да се задвижва и от двете страни.

Принцип на работа на червячния редуктор

Червячния редуктор рядко позволява самозадържане и въртене на обратно
Принцип на работа на червячния редуктор

При червячния редуктор оборотите са намалят, чрез т.нар. червячна предавка – червячно колело и червячен вал.

Работата на червячния редуктор се основава на триене.

Ако въртенето на червячния вал се извършва по посока на часовниковата стрелка, колелото на червяка ще се върти напред или ако въртите червячния вал обратно на часовниковата стрелка – колелото на червяка ще се върти назад.

На практика обаче, не винаги може да направите обратното, т.е. да завъртите червячния вал чрез червячното колело.

Самозадържане

Причина: Както споменахме червячния редуктор работи на базата на триене и не е т.нар. “положително задвижване”. Условието за самозаключване (самозадържане) е – ъгълът на триене да бъде по-голям от ъгъла на спиралата. 

Визуално това изглежда по следния начин:

Червячната предавка се основава на триене
Червячната предавка се основава на триене

Ъгълът на спиралата е тета, а ъгълът на триене е инверсен от коефициента на триене на дадената повърхност. Така че за да не е възможно движение по спускане, този ъгъл на триене трябва да бъде по-голям и наклонът трябва да бъде по-малко стръмен, т.е. трябва да бъде по-малък от ъгъла на триене.

Това се случва в червячно задвижване и следова – самозадържане (самозаключване).

Червячният вал може да се върти във всяка посока, тъй като той е движещата сила.

Когато червячното задвижване е свързано с мотор, т.е. моторният вал е свързан с червячен вал, електродвигателят може да се върти във всяка посока, червячният вал, който е свързан с него, може да се върти във всяка посока според нуждите.

Самозадържане на червячен редуктор

Способност на редукторите да не се въртят наобратно под натиска на товара се нарича самозадържане и зависи от редица фактори – скорост, вибрации и др. Частична или пълна реверсивност трябва да се вземе предвид при товари с голям инерционен момент, поради възможното претоварване на редуктора.

Самозъдържането е специфична характеристика единствено на червячните редуктори

Тази таблица дава напътствие за възможността за реверсивно самозадържане на всички червячни редуктори, спрямо предавателното им число.


Реверсивност
СтатичнаДинамична27304449637586110130150185210250
ДаДа77777777777
ДаДа7
10
7
10
10
14
10
14
10
12
15
10
15
10
15
20
23
10
15
20
23
10
15
20
23
10
15
20
23
10
15
20
10
15
20
10
15
20
НесигурноДа15
20
30
15
20
30
20
28
35
18
24
28
36
19
24
30
38
20
25
30
40
30
40
46
56
30
40
46
56
30
40
46
56
64
30
40
46
56
64
30
40
50
60
30
40
50
30
40
50
60
НеСлабо40
60
40
60
46
60
70
45
60
70
45
64
80
50
60
80
64
80
100
64
80
100
80
100
80
100
80
100
60
80
100
80
100
НеНе707080
100
100100

Самозадържане на Червячните редуктори, в зависимост от предавателното число, габарита на редуктора и вида на реверсивно действащата сила.

Тези стойности са приблизителни, като не са взети предвид вибрации, високи температури, износване на редуктора и други.

Тъй като е невъзможно да се гарантира пълна нереверсивност, ние препоръчваме да се използва електромагнитна спирачка с нужния капацитет, когато е необходимо. Обадете се на нашите инженери за техническа консултация и повече информация!