Обезвъздушаване на редуктор

Редукторите WATT DRIVE до габарит C06, F05, K05 не са оборудвани с вентилационни отвори или пробки за източване на маслото. Те са заредени с масло, което не подлежи на периодична смяна.

По-големите редуктори са оборудвани с вентилационни пробки с гумена лента, която е сложена единствено за транспортиране на редуктора от завода. Тези гумени ленти трябва да бъдат махнати преди редуктора да бъде въведен в експлоатация.

Разположението на пробките е съгласно начина на монтаж на редуктора (хоризонтално, вертикално) и позицията на изходящия вал.

Ако позицията на вала не е била уточнена предварително, задължително обсъдете случая с представител на WATT-DRIVE, за да се гарантира безпроблемна работа на редуктора